​Velkommen

Myllerup Entreprenør I/S er grundlagt i 1989 og har siden starten udviklet sig fra en mindre entreprenørvirksomhed til i dag at være en moderne virksomhed, der stort set kan udføre alle slags opgaver indenfor jord-, beton og belægningsarbejder, kloakarbejde, regnvandsløsninger, dræningsopgaver og spildevandsløsninger i det åbne land.​

Endvidere udføres slamsugning, kloakservice, kloakrensning, TV-inspektion, vedligeholdelse af grønne arealer samt udlejning af maskiner i mindre omfang.​

Transport​

Vintervedligeholdelse​

Spuling​

Myllerup Entreprenør I/S

Myllerupgyden 3

5610 Assens

CVR: 13311374

Telefon: 64 45 10 53

E-mail: owh@myllerupentreprenor.dk