Myllerupentreprenør går i dybden med spuling

Vi råder over to traktorspulere hvoraf den ene fortrinsvis bliver benyttet til drænspuling og den anden benyttes til opgaver på kloaksiden. Endvidere betjener vi også en del svinebesætninger, der ind imellem har forstoppelse i deres gylle systemmer. vi er altid bevidst om faren for at sprede smitte mellem svineproducenterne,derfor benyttes begge spulere på dette område ligeledes sender vi aldrig en medarbejder der har haft kontakt med grise inden for det sidste døgn. Opgaver der kræver større specialmaskiner spuling af store rør. tør sugning med mamutsuger og andre special opgaver udføres i samarbejde med andre firmaer.​

​Tømning af vandlåse og rensning af ledninger mellem husholdningsmaskiner og gulvafløb udføres også

Ingen opgave er for lille

Find os på facebook

Myllerupgyden 3
5610 Assens

Tlf.: 64 45 10 53

E-mail: owh@myllerupentreprenor.dk